Sevgili Göztepeliler,

 

Pazar akşamı yaptığımız Göztepe’ye Hizmet Derneği (GHD) toplantısına katılan tüm Göztepelilere en içten dileklerimle teşekkür ediyorum.

 

Bu toplantıya gerek şehir veya ülke dışında olmalarından dolayı gerek se de çeşitli nedenlerle toplantıya katılamayan Göztepelileri bilgilendirmek ve onlarında bu eşi benzeri bu güne kadar yapılmamış bu oluşuma katılmalarını sağlamak en birinci görevimiz.

 

Toplantı 19.00 da başlayıp 22.30 kadar sürdü. O kadar dolu dolu geçti ki ara vermeye bile fırsat bulamadık toplantıda konuşulanların tamamını aktarmak ne yazıkki şu aşamada mümkün değil. çünkü oldukça fazla konuda değerlendirmeler yapıldı ve görüşler paylaşıldı.

 

Ben bugün burada sizlere genel kurula kadar ki yapmamız gerekenler ve şu ana kadar ortaya çıkan finansal değerleri aktarmaya çalışağım.

 

GHD her dernek gibi kısıtlı kalemler ile gelir sağlayan bir dernek bu kalemler ise başta Aidatlar ve Bağışlar daha sonra da mevcut fonların değerlenmesi ile oluşan finansal getirilerdir.

 

Bu aidat ve bağışların derneğe girmesinin iki yolu var.

 
 1. Dernek Yönetim Kurulu tarafından gelir toplama yetkisi verilmiş üyeler (bugün itibariyle Sn. Özkan Cengiz, Sn.Burçak Ünsal ve Sn.Ali çapacı) tarafından makbuz karşılığı tahsil edilmesi,
 
 1. GHD adına açılmış T.İş Bankası Yeni Liman / İzmir Şubesi (şube kodu:3427)  397333 nolu hesaba havale veya EFT yolu ile gönderilmesi,
 

Bu iki yol dışında GHD’ye para girmesi mümkün değil.

 

GHD’nin en önemli gelir kalemi olan Aidatlar tüzüğümüze göre iki çeşit;

 
 1. Giriş Aidatı: GHD’ye üye olan her kişinin yatırması zorunlu olan aidat türü bugün itibariyle belirlenen tutar 50 YTL,
 
 1. Yıllık Aidat: Yıllık aidatlar her yıl yatırılması gereken aidatlar olarak belirlenmiş aidat türü. Bu aidat 2006 yılı için kuruluşa özgü olarak ikiye ayrılmış durumdadır. Ancak 2007 yılından itibaren her üye için standart olarak belirlenecektir. 2006 yılı aidatlarını açıklamak gerekirse;
 
  1. Kurucu Üye 2006 Aidatı: Kurucu üye olmak isteyen Göztepelilerin ödemesi gereken aidat türüdür.  Kurucu üye olmanın avantajı ilk genel kuruldan(10 Aralık 2006 tarihinde yapılacaktır) itibaren seçim için oy kullanma ve seçilme hakkına sahip olunmasıdır. Bu aidat 340 YTL dir. Neden 340 YTL olduğuna gelinirse Her Ay 20 YTL kampanyası Ağustos 2005 ayında başlamıştır. Bu nedenle 2005 yılından 5 ay 2006 yılından da 12 ay geçmiş bulunmaktadır.(Aralık/2006 itibariyle) toplam 17 aylık bu süreçte her ay için 20 YTL tahakkuk ettiği varsayılarak 17 x 20 = 340 YTL ortaya çıkmaktadır.  Aşağıda dökümü yapılan Her ay 20 YTL kampanyasına bugüne kadar yatırılmış olan tutarlar bu meblağdan mahsup edilecektir. Ancak burada sadece her ay 20 ytl ye katılan kişiler kurucu üye olabilir sonucu çıkartılmamalıdır. Daha önce kampanyaya hiç katılmamış kişiler de 340 YTL Kurucu üye 2006 aidatını 50 YTL giriş aidatını yatırıp 3 kurucu üyenin onayını alırsa GHD ye kurucu üye olarak katılabilir.
 
  1. Asil Üye 2006 Aidatı: Eğer ben kurucu üye olmak istemiyorum asil üye olmak istiyorum derseniz ki asil üye olmanın dezavantajı 2 yıl süre ile genel kurullarda oy kullanamamak ve seçilememektir. Bu aidat ise 80 YTL dir. Bunun 80 YTL olmasının nedeni ise de 21.08.2006 tarihinde kurulan GHD 2006 yılında 4 tam ay varlığını sürdürmüş olacaktır. Bu nedenle 4 x 20 = 80 YTL dir. Kurucu üyelikte olduğu gibi her ay 20 ytl kampanyasına yatırılan tutarlar bu aidattan mahsup edilebilmektedir.
 

Özetlemek gerekirse 01.12.2006 tarihine kadar Kurucu üyelik için 390 YTL (340+50) asil üyelik için 130 YTL (80+50) ödeme yapılması 3 kurucu üyenin onayının alınması üye olmak için yeterlidir. Bugüne kadar her ay 20 ytl kampanyasına yatırılan paralarda bu tutarlardan mahsup edilebilmektedir.

 

Burada her ay 20 ytl kampanyası katılımcıları için bir açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Her ay 20 YTL kampanyasına yatırılan tutarlar aşağıda listelenmiştir. Hata olduğunu düşünenler yine aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilir. Bu kampanya ya 20 ytl bile yatırmışsanız 01.12.2006 tarihine kadar bir tercih yapmak ve bunu bizlere bildirmek zorunluluğunuz ortaya çıkmıştır. Tercih edebileceğiniz 4 seçenek bulunmaktadır.

 
 1. Eksik kalan tutarı 01.12.2006 tarihine kadar tamamlayıp kurucu üye olmak,
 2. Eksik kalan tutarı 01.12.2006 tarihine kadar tamamlayıp Asil üye olmak,
 3. Üye olmayıp yatırılan tutarın GHD’ye bağış olarak kalmasını istemek,
 4. Yatırılan tutarı geriye almak,
 

Evet, 4. seçeneği yanlış okumadınız yatırılan tutarı geriye almak, Her ay 20 YTL kampanyası ve ona bağlı olarak GHD bir sevgi patlamasından doğmuştur. Ve o paralar gönülden sevgi ile sorgulanmadan gönderilmiş paralardır. Bu aşamada eğer bu sevgi yoğunluğunu kaybetmiş arkadaşlarımız varsa bu paraları kendilerine geriye vermek en temel görevimizdir.  Tekrar etmek gerekirse 01.12.2006 tarihine kadar bu seçeneklerden birini seçmenizi ve bildirmenizi rica ediyoruz.

 

GHD’nin gelirleri işte bu aidatlardan ve bağışlardan oluşacaktır. Bugüne kadar gerçekleşenleri biraz sonra sizlerle paylaşacağız GHD’nin giderleri ise şu ana kadar üyelerimiz tarafından gönüllü olarak karşılandığı için bir giderimiz oluşmamıştır. GHD dernekleşmeden önce yapılan tüm toplantı vb harcamalar Göztepelist fonları tarafından karşılanmıştır. Dernekleşme aşaması ve ondan sonraki süreçte ise tüm giderler Sn. Ali çapacı ve Sn.Burçak Ünsal tarafından karşılanmıştır.

 

Burada finansal gerçeklere geçmeden önce bir kez daha hatırlatmak istiyorum GHD’ye kurucu üye olmanın son tarihi 01.12.2006 dır. Bu tarihten sonra ne yazık ki tüzük gereği kurucu üye olunamamaktadır. Bu nedenle bu konuya gereken hassasiyeti göstererek bizlerle bağlantıya geçmeniz çok önemli 10.12.2006 da ilk genel kurulumuzu yapıp hızla yola çıkacağız.

 

Şimdi sizlere 15.10.2006 tarihi itibariyle GHD mevcutları hakkında bilgi vermek istiyorum. Şu anda elimizde olan mevcutlarımız dört ana kalemden oluşuyor.

 
 1. Her ay 20 YTL kampanyası için Göztepelist hesabında toplananlar,
 2. Aidatlar,
 3. Bağışlar,
 4. Fon getirileri.
 
 1. Her ay 20 YTL kampanyasında bugüne kadar üç şekilde para birikti. Şekiller ve biriken paralar şu şekilde;
  1. Hesaba direk olarak yatırılanlar           : 11.520 YTL
  2. Toplantı Gelirleri                                 :        20 YTL
  3. Fon Geliri                                           :   1.336 YTL

      

      Toplam 12.876 YTL 10.10.2006 tarihi itibariyle GHD hesaplarına yatırıldı. Bu tutarın 1356 YTL si GHD ye bağış olarak kaydedildi. Geriye kalan tutarda katılımcıların seçeneklerden birini seçmesi amacıyla fon olarak bekletiliyor.

 
 1. Aidatlar; hesabın açıldığı bir haftalık süreçte bazı üyelerimiz dernek hesabına aidatlar gönderdiler hesapta bir hafta içinde aidat olarak toplanan tutar 1.220 YTL,
 
 1. Bağışlar; Kurucu üyelerimizden Sn. Ali çapacı GHD nin kurulma sürecinde hep bize dediki çocuklar GHD’yi kurun yasal makbuzları bastırın yasal banka hesabını açın ben size bağış toplayacağım söz dedi. Ve biz makbuzları bastırıp, banka hesabını açtıktan sonra Sn. Ali çapacı GHD makbuzları ile yola çıktı ve ticari ilişkide bulunduğu 90 kişi ve kurumdan bağışlar topladı. 15.10.2006 tarihi itibariyle bu şekilde toplanan ve GHD hesabına giren bağış tutarı toplam 16.550 YTL. Buradan Ali abiye bir kez daha teşekkür ediyor ve benzer ticari ilişkileri olan üyelerimizden de benzer girişimleri bekliyoruz.
 
 1. Fon getirileri GHD hesabında yaklaşık bir haftada oluşan fon getirisi toplam 79,33 YTL.
  

Sonuç itibariyle özetlemek gerekirse şu anda GHD’nin banka hesabında bulunan toplam tutar;

 
 1. Göztepelistten aktarılan            : 12.876,00 YTL
 2. Aidatlar                                   :   1.220,00 YTL
 3. Bağışlar                                   : 16.550,00 YTL
 4. Fon Getirileri                           :        79,33 YTL
 

olmak üzere toplam 30.725,33 YTL bu para şu aşamada İş bankası Yeniliman şubesindeki hesabımızda 385 adet B tipi likit fon ve 94,75 YTL olmak üzere bekliyor. Ayrıca sizlere bu rakamları 15.10.2006 tarihi itibariyle sunduğum için toplantı esnasında topladığımız 710 YTL aidatta bu rakamlara dâhil değil.

 

Evet, sevgili Göztepeliler herşeyin bittiğini sandığımız bir Temmuz günü üç beş satır yazı ile yola çıktığımız oluşum 17 ayda bu noktaya geldi. Bu en zor dönem olan doğum dönemi sona erdi artık doğumu gerçekleşmiş bir bebeğin hızıyla büyüyecek ve Göztepemize hizmet edeceğiz.

 

10.12.2006 tarihinde yapacağımız ilk genel kurul toplantısına kadar en büyük amacımız üye kazanmak üye kazanmak ve üye kazanmak.

 

Sevgili Ali abinin azimle çıktığı yolda bir haftada başardıkları karşımızdaki en mükemmel örnek hepimizin ticari ilişkileri hepimizin dostları hepimizin arkadaşları var. Bizde Ali abinin yaptığını başarabiliriz. Onun kadar başarılı olamasak bile onun yarısı kadar başarılı olsak bile kısa vadede ulaştığımız rakamlar ulaştığımız hedefler bizleri daha da güçlü kılacak daha da başarılı kılacaktır.

 

Biz bu yazının benzeri finansal durum yapısını istediği her an üyelerimizle ve 6 ayda bir web siteleri kanalıyla üye veya üye olmayan tüm kamuoyu ile paylaşacağız.

 

Her organı ile şeffaf her organi ile inatçı her organı ile hizmet aşkı ile yanan Göztepe’ye Hizmet Derneği Göztepe tarihinde 81 yıldır yapılamayanları yapmak tesisler kurmak, kalıcı gelir kaynakları yaratmak, Göztepe ismine Göztepe kültürüne hakettiği değeri kazandırmak için yola çıktı. Sadece ve sadece Göztepe’ye hizmet etmek isteyen herkesi bu büyük oluşuma katılmaya davet ediyoruz.

 

Göztepenin en kötü gününde kıvılcımı alev alan bu oluşum bu dernek “İyi günde herkes Kötü günde biz dostuz” sloganı ile her zaman Göztepenin yanında arkasında yer alacak gelin sizde katılın.

 

En içten sevgi ve saygılarımla,

   

Özkan Cengiz

   

Göztepelist Hesabına yatırılan tutarlar (bu tutarlar Göztepelist hesabına yatırılan tutarlardır. Daha sonra dernek hesabına yatırılan tutarlar bulunmamaktadır.)

            Ahmet Dokucu 200

2          Ahmet Erdan    100

3          Ahmet Erişen   340

4          Ahmet Sabuncu           300

5          Ali Capacı        620

6          Ali Paker         200

7          Arda Durgundeğil         200

8          Arda Özertem  140

9          Burçak Ünsal   340

10        Bülent Kılıç      120

11        Cem Gürkan    280

12        Cenk çalışkanelli         60

13        Ceyhan D.Göztepe      120

14        Cumhur Köylü 220

15        çağlar Ergenç  100

16        çetin Kırtaş     180

17        çetin Özertem  140

18        Değer Emsun   60

19        Deniz Durmaz  300

20        Emrah Erbayandur       60

21        Emre Yurtsever            300

22        Engin Payar      160

23        Ercan Erdek     20

24        Erkan Uslu       180

25        ertuğrul efesoy  220

26        Fatih Özfatura  40

27        Fırat Yavuz      40

28        Gökhan Gülbatcan       140

29        Hakan Acar     40

30        Hakan Acar     40

31        Halil İbrahim Hiçyılmaz 200

32        Halit Murat Kambur     180

33        Hurol Paladik   60

34        İrfan asil           340

35        Kaya Atılgan    300

36        Kemal Cambazoğlu      40

37        Kıvanç çağlar  40

38        Koray Basma   100

39        Koray Emre çokbankır           320

40        Levent Toluk    220

41        Mehmet Ali Yaman      180

42        Mehmet Fatih Öcal      240

43        Mert Akyurek  20

44        Mert Aras        520

45        Mert Güventürk           40

46        Metin Civlak    100

47        Murat Gürel     40

48        Murat Özçelik  60

49        Mustafa Egel    100

50        Oguz Reşat Sipahi        280

51        Okan Gülşen    20

52        Onur Narin      20

53        Ömer Mutlu     100

54        Özant Önçağ    280

55        Özge Aşçıoğlu  130

56        Özkan Cengiz  160

57        Özkan Yıldırımkal        160

58        Özkan Yılmazer           200

59        Ramazan Özkan Mumcu          80

60        Sabit Emre Limoncuoğlu          200

61        Salih Acar        40

62        Savaş Cücüm   40

63        Sedat Cengiz    60

64        Serdar Yeğenoğlu        20

65        Servet Nadir çimen     260

66        Seyfi Berk Makinabakan         100

67        Simge Yeleğen 20

68        Sinan Alpay Toksabay 120

69        Şeref Aldemir   100

70        Tayfun Onur     40

71        Taylan Özdemir           60

72        Türker Morova            270

73        Türker Tekelli  220

74        Umut Ersan      40

75        Umut Özertem 140

            Toplam            11520

 

YORUMLAR

KÖŞE YAZILARI

 • İnstagrama kayıtlı 52 milyonluk örneklem üzerinden bakarak Türkiye’de hangi takımın kaç taraftarı var? İnstagrama kayıtlı 52 milyonluk örneklem üzerinden bakarak Türkiye’de hangi takımın kaç taraftarı var?
  Written by Oguz Resat Sipahi 10 May 2020
  Oğuz Reşat Sipahi http://www.sipahi.tk Hangi takımın daha çok taraftarı var? Bu soru çok iç gıdıklayan bir soru biliyorum. Pazar Pazar maçlar da yok. Nereden aklıma geldi diye sorarsanız Dövletimiz sağolsun. İnstagramda Kumluca-Olimpos alanının yüce Dövletmiz tarafından 1. derece sit alanı konumund...
 • Ülkemizde 1098, dünyada 108319 kişiyi covid19 kanlı ve mukuslu kırbacı ile kaybettik... Ülkemizde 1098, dünyada 108319 kişiyi covid19 kanlı ve mukuslu kırbacı ile kaybettik...
  Written by Oguz Resat Sipahi 12 Nisan 2020
  Oğuz Reşat Sipahi http://www.sipahi.tk *Ülkemizde 1098, dünyada 108.319 kişiyi covid19'un kanlı ve mukuslu kırbacı ile kaybettik... *Ne mutlu bizlere değil ki ülkemiz, covid19 açısından müreffeh ülkeler düzeyini yakalama ve aşma yolunda koşar adımlar ile ilerliyor... Yine de arada iyi şeyler de var...
 • Gözyaşları... Gözyaşları...
  Written by Oguz Resat Sipahi 21 Nisan 2019
  Oğuz Reşat Sipahi http://www.sipahi.tk Uzun zamandır yazasım gelmiyordu ligin ilk devresinde yazacak birşey yoktu pek, ya da dünyevi dertlerden yazasım gelmedi... Ligin ikinci devresinde de yazasım gelmedi bu sefer çoğunlukla dünyevi ailevi dertlerden... Dünkü gözyaşlarına kadar... Taraftarımızın,...
 • Göztepe TEK Büyüktür. Göztepe TEK Büyüktür.
  Written by Özkan Cengiz 28 Nisan 2018
  Özkan Cengiz ozkan@ozkancengiz.net Göztepe TEK Büyüktür. Yıllar önceydi amatördeydik, takıma tribünlerin yoğun tepkisi vardı, hoca ve oyuncular fazlaca tepki alıyorlardı. O günlerin yöneticileri ile bir araya geldik. Şaşkındılar, bize nasıl profesyonel çalıştıklarını anlatıyorlardı. Video analizler...
Diğer yazılar:

Diğer başlıklar

Twitter